อินทราเน็ตและบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน

เรามีแอพพลิเคชั่นอินทราเน็ต เตรียมไว้ให้กับทีมเล็กๆ เพื่อการทำงานร่วมกัน เราจัดทำแอพพลิเคชั่นที่มีความเฉพาะในแต่ละงาน ยกตัวอย่างเช่น ระบบ Ticket, Personal CRM, CRM for Recruiters, CRM for Cases Management

Ticket System

ระบบ Ticker ที่จะให้ทีมสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น หากพบความผิดพลาดในระบบ สามารถบันทึกหน้าจอแล้วสร้างเป็น Ticket ให้กับคนที่รับผิดชอบแก้ไข สามารถตรวจสอบและดูความคืบหน้าของงานแก้ไขนั้นได้

Personal CRM

ระบบ CRM สำหรับใช้งานส่วนตัว แนวคิดของระบบนี้คือการใช้งาน CRM เพื่อบันทึกเหตุการณ์ บันทึกงานที่ต้องทำ คนที่ต้องรู้จัก เหมาะสำหรับพนักงานที่ต้องการพัฒนาตนเอง ในด้านต่าง สิ่งแรกที่ต้องรู้คือการรู้จักตนเอง จากนั้นรู้จักคนใกล้ตัว ทำให้เป็นเรื่องง่ายมากขึ้นที่จะทำความรู้จักและสนิทสนมกับคนที่เกี่ยวข้อง คนที่มส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน Networking ไม่ใช่เพียงแค่ Social Network

CRM for Recruiters

ออกแบบสำหรับพนักงาน Recruiter จัดหาคนโดยเฉพาะ เป็นระบบ CRM ที่จะช่วยเหลือในด้านการจัดการ Contact ช่วยให้รู้สถานะของ Candidate ช่วยให้จัดการตำแหน่งงาน มี Template เตรียมไว้สำหรับ Job Description และ Skill ในแต่ละด้าน สามารถอัพโหลด Resume ให้ Candidate upload resume ได้ เพียงแค่ส่ง Link ให้แต่ละคน สามารถให้ Candidate เข้ามาแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เลย ทำให้รู้จัก Candidate มากขึ้น รู้ว่าตอนนี้ทำงานที่ไหน ตอนนี้สนใจเปลี่ยนงานหรือเปล่า สามารถนำแสนอโอกาสใหม่ๆ ให้กับ Candidate ได้ สามารถ Keep track ได้

CRM for Cases Management

ออกแบบสำหรับทีมที่ทำงานด้านจัดการเคสทางด้านกฎหมาย เช่น การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การจดชื่อ Domain ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น มีรายงาน มีการแจ้งเตือนหากมีเคสที่ใกล้ถึงวันครบกำหนดส่งงาน สามารถจัดการ Contact ของลูกค้าได้