Woman Life Care

Woman Life Care จัดทำขึ้นจากปัญหาในปัจจุบันที่พบว่า ผู้หญิงหลายคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ บางคนยังไม่มีเวลาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือผู้หญิงบางคนมีปัญหาสุขภาพที่รู้สึกกังวลไม่กล้าไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

Woman Life Care จึงจัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพของผู้หญิง จากแพทย์และเภสัชกร

Woman Life Care ยังเป็นแหล่งรวมข้อมูลสำหรับผู้หญิงที่สนใจในเรื่องสุขภาพความงาม โดยข้อมูลที่จัดทำขึ้น เป็นข้อมูลจากแพทย์ เภสัชกร และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

CLIENTS

  • Womancare